Resum

A nosaltres ens importa la privacitat de les persones que ens visiten, per això som molt curosos amb informació que pugui identificar directament a una persona, i no guardem més que adreces IP per prevenir un mal ús de la nostra web. L’única excepció és si es facilita informació en el formulari de contacte.

Només compartim les dades mínimes necessàries amb les empreses turístiques amb les que treballem perquè puguin oferir els seus serveis. No venem dades a grans empreses ni els fem servir per a res que s’allunyi del propòsit per al que ens són facilitades. A més, fem tot el possible per protegir les poques dades que recollim i complir amb la normativa de la GPDR.

(I a partir d’aquí ens hem de posar una mica tècnics perquè el tema ho exigeix).

En aquesta política de privacitat informem als usuaris sobre les dades personals que recopila aquesta empresa a la pàgina web i com es tracten d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell del 27 d’abril del 2016.

Identificació i dades de contacte del responsable

L’empresa Xalaebre, domiciliada al C/ Les Eres nº17, (43370), La Palma d’Ebre, con N.I.F.: 47856928T, telèfon de contacte: +34 699 145 782 i correu electrònic xalaebre@gmail.com.

Dades que recollim en la web

La majoria de dades recollides no tenen la consideració de dades personals. Així i tot, i en compliment de la legislació vigent i amb la finalitat d’atorgar a l’usuari la major transparència possible procedim a indicar quines dades són recollides i perquè s’usen.

L’única dada de caràcter personal que guardem són les IP i la cadena d’agents d’usuari del navegador per a ajudar a la detecció de spam en els nostres formularis de contacte.

Les dades que introdueixes en els formularis de contacte són enviats a una adreça de correu electrònic de Gmail, pots consultar la seva política de privacitat aquí. En usar els enllaços per a contactar a través de Whatsapp o Instagram, també has de tenir en compte que estàs usant les seves plataformes i per tant la seva política de privacitat i protecció de dades.

Finalitats del tractament de les seves dades personals

Les dades que recollim són usades per:

 • Per saber els interessos generals dels usuaris i poder saber quins productes tenen més interès, amb l’objectiu de millorar els nostres serveis.
 • Atendre les sol·licituds, suggeriments, queixes i incidències traslladades a través del formulari de contacte incorporat en la pàgina web. Les dades introduïdes aquí no s’usaran amb cap altre propòsit que no sigui per a proporcionar els serveis sol·licitats als clients. Pot ser que amb aquest motiu, cedim part de les dades proporcionades a les empreses col·laboradores que llistem més endavant.
 • Tenir una visió general dels comportaments dels navegants dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics, i prevenir l’enviament de spam.
 • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.

Legitimació del tractament

La base per la qual se sustenta el tractament de les dades de caràcter personal per part de l’empresa, es troba emparada en:

El consentiment de l’interessat per a:

 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través del formulari de contacte incorporat en la pàgina web.
 • Analitzar de manera general quins són els productes que tenen més interès.
 • Usar les dades proporcionades per a respondre a les sol·licituds, suggeriments, queixes i incidències traslladades a través del formulari de contacte.

La negativa a facilitar les seves dades personals comporta la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.

Interès legítim del responsable del tractament:

 • Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics.
 • Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant possibles reclamacions.

Obligació legal aplicable al responsable del tractament:

 • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.

En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.

Terminis o criteris de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb les finalitats per als quals van ser recopilats inicialment.

Una vegada que les dades deixin de ser necessaris per al tractament en qüestió, aquestes es mantindran degudament bloquejats per a, en el seu cas, posar-les a la disposició de les Administracions i Organismes Públics competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal, d’acord amb el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació prevists legalment.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

Destinataris

Durant el període de durada del tractament de les seves dades personals, l’empresa podrà cedir les seves dades als següents destinataris:

-Xalaebre (xalaebre.com)

-Rogles Aventura SL (www.roglesaventura.org)

I en cas que siguin requerits només se cediran a:

-Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

-Jutges i Tribunals.

-En general, autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals.

Transferències internacionals de dades

Les dades són emmagatzemades en Hostinger.es amb servidors situats als EUA, Àsia i Europa (Regne Unit).

L’empresa realitza Transferències Internacionals de Dades que compten amb un nivell adequat de protecció i totes les garanties necessàries segons la normativa en protecció de dades perquè Hostinger.es participa en els marcs d’Escut de la privacitat UE-EUA o Suïssa EUA

Drets

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat de les dades (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat.

Per a això podrà emprar el formulari de contacte de la web, enviar un missatge al correu a xalaebre@gmail.com o bé enviar una carta a: Daniel Pérez Carriet, C/ les Eres nº 17, La Palma d’Ebre (Tarragona) 43370. En qualsevol cas, s’haurà d’acreditar la seva identitat per a poder procedir, per la qual cosa en les comunicacions se li demanaran algunes dades.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Veracitat de les dades

L’interessat garanteix a les dades aportades són veritables, exactes, complets i es troben actualitzats; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol mal o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

En el cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l’empresa de qualsevol responsabilitat derivada per la falta de compliment de la present obligació.

Analítiques web

Puede optar por evitar que este sitio web agregue y analice las acciones que realiza aquí. Al hacerlo, protegerá su privacidad, pero también evitará que el propietario aprenda de sus acciones y cree una mejor experiencia para usted y demás usuarios.